"Lytter du lenge til elvene om natta,
lenge,
er det til slutt som om sjelen
gåtefullt minnes sin framtid"

Hans Børli, Dagene

Oslo Elveforum

Oslo Elveforum

Akerselva


Miljøforeningen Akerselvas Venner PDF Skriv ut E-post
mandag 01. januar 2024 11:11Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) skal arbeide for å bevare og videreutvikle et variert, levende og naturlig miljø for mennesker, flora og fauna i elva og området rundt, samt stimulere folks interesse for Akerselva.

Vi har egen hjemmeside: www.akerselvasvenner.no.

MAV er også til stede på Twitter (https://twitter.com/akerselvasvenn).

Du finner også stoff på Miljølære-sidene.

 
Uttalelser PDF Skriv ut E-post
fredag 21. oktober 2016 00:00

Det skjer hele tiden mye rundt Akerselva og det skrives mange høringsuttalelser - følg med!

 
Behovsnotat PDF Skriv ut E-post
tirsdag 26. januar 2016 19:49

for KVU Grünerløkka om Torshovbekken og Akerselva Miljøpark - se notatet og illustrasjoner.

 
Det glemte byrom PDF Skriv ut E-post
mandag 16. november 2015 12:35

Are Eriksens "Framtidsverksted for Akerselva Miljøpark" finner du her.

 
Uttalelser/Frysja-merknad PDF Skriv ut E-post
mandag 02. februar 2015 14:38

Merknadsbrev m/kartvedlegg fra Miljøforeningen Akerselvas Venner til Veiledende plan for offentlig rom (VPOR) for Frysja.

 
Akerselva miljødager med Rusken - Bjølsen skole har adoptert. PDF Skriv ut E-post
fredag 25. april 2014 14:05

Stort engasjement ved Akerselva 24. april: Skolene Ila, Sagene og Bjølsen ryddet sine ansvarsområder langs Akerselva fra Kuba til Bjølsendumpa, så kom alle mot Hønselovisas hus ved Beierbrua. På verkstedet "Fei for fremtiden"  fikk barn fra Bjølsen skole lage feierkoster. Elever fra Ila skole og Sagene skole var på musikkverksted med planker og stokker og fikk besøke utstilllingen i Hønselovisas hus. Alle fikk fiskeburgere sponset av Sparebankstiftelsen og vann i Ruskenflasker. Og så kom Oslos ordfører og fortalte om vårt ansvar for miljøet og hvor viktig det er for trivsel at vi holder det pent og ryddig rundt oss.

Elveadopsjon for Bjølsen skole: Adopsjonsbrev ble underskrevet av Fabian Stang, Ida Fossum Tønnessen (Oslo Elveforum) og rektor Arild Lillehagen. Skolen mottok undervisningsmateriell og lover å gå inn for følgende programerklæring:

VI VIL VERNE VASSDRAGET VÅRT VED
å oppleve og bli kjent med natur- og kulturverdiene,
å ta hensyn til planter, dyr og kulturminner,
å melde fra om ulovlig forurensning og holde vann og strandkanter fri for søppel.

 
Planprogram Oslo S PDF Skriv ut E-post
tirsdag 15. april 2014 21:39

Her kan du lese INNSPILL TIL OPPSTART AV PLANARBEID OG MERKNADER TIL FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR NY BUSSTERMINAL, BISKOP GUNNERUS’ GATE 14B OG NY JERNBANESTASJON/STASJONSHALL OSLO S

 
Vitalisering av nedre del - Rapport fra Rambøll 2008 og 2012 PDF Skriv ut E-post
onsdag 01. januar 2014 10:56

Med sikte på å trekke nedre del av Akerselva sterkere inn i byens liv ga Oslo Elveforum i 2008 firma Rambøll Norge A/S oppdrag å lage et mulighetsstudium.
Kulverten under sporområdene på Oslo sentralstasjon bryter den sammenhengende turveien fra Oset til Operaen. Oslo Elveforum ønsker oppstart av et planarbeid som tar sikte på å reparere dette bruddet ved at det bygges en gang-/sykkelvei i kulverten fra Vaterlandparken til Operaen og elvemunningen.  Rapporten fra 2008 kan du finne her.

Rambøll-rapporten «Gjenåpning av Akerselva og gangforbindelse under sporområdet» fra desember 2012 viser en langt bedre forbindelse under jernbanens sporområde enn den løsningen som Rambøll skisserte for Oslo Elveforum i mars 2008. I stedet for en enkel og flomutsatt gangveiløsning inne i den østre Akerselvkulverten (2008) opererer Rambøll nå (2012) med en bred, separat gangkulvert med flomsikre vinduer inn mot elvekulverten og trapper/heiser opp til alle plattformene på Oslo S. - rapporten er her.

 
Akerselva-prosjektet PDF Skriv ut E-post
tirsdag 28. mai 2013 13:25

Statens Naturoppsyn søkte høsten 2012 norske eksempler og deltagere for å delta på en konferanse om naturveiledning, i Østersund den 17.-19. september 2012 ( Nordisk prosjekt i regi av Nordisk ministerråd, der de ønsket gode eksempler på naturveiledning). OOF nominerte Akerselvaprosjektet og ble trukket ut som en av 5 deltagere fra Norge. Prosjektet har således høstet internasjonal interesse.

De impliserte skolene vil følge opp arbeidet med Akerselva. OE og OOF kommer dessuten til å videreføre prosjektet i 2013.

Hele prosjektrapporten finner du her.  Akerselv-delen finner du her.

 
Sagene skole adopterer PDF Skriv ut E-post
onsdag 02. mai 2012 12:35

sin del av Akerselva - se tekst og bilder her.

 
Ila skole adopterer PDF Skriv ut E-post
fredag 20. april 2012 16:01

Akerselva ble adoptert av Ila skole 17. april 2012. Skolen tar ansvar for området fra Mølleparken og ned til Kuba.  150 elever fra 5., 6. og 7. trinn tok vannprøver i elva etter adopsjonen og vil senere denne våren lære om fisk og bunndyr og få omvisning av Vann- og avløpsetaten. Akerselvaprosjektet ble etablert av Oslo og Omland Friluftsråd og Oslo Elveforum etter klorutslippet i Akerselva i mars 2011.

Se TV-innslag fra NRK Østlandsendingen. Se bilder.

 
Akerselva - Godt nytt! PDF Skriv ut E-post
torsdag 15. mars 2012 10:49

Tre arbeidsgrupper er tilsatt for å  sikre vannkvalitet og biomangfold - les mer.

 
Fisk i elven? PDF Skriv ut E-post
tirsdag 13. desember 2011 13:59

Til alle dere som spør om det fins fisk i Oslo-elvene kan vi vise noen artige filmer. De er laget av Lars&Lars, eller Lars Lenth og Lars Nilssen, som er to kjente profiler i sportsfiskermiljøet. Her fisker de midt i Oslo by i Akerselva - ved Blå.  God fornøyelse - via VG-tv.

 
Klart for kreps og laks PDF Skriv ut E-post
torsdag 17. november 2011 13:24

Fylkesmannen gir klarsignal for kreps og laks - se her

 
"St. Hallvard": Akerselva PDF Skriv ut E-post
tirsdag 12. oktober 2010 12:05

Ida Fossum Tønnessens har en artikkelserie om Oslos elver og bekker i Oslotidsskriftet St. Hallvard, utgitt av Oslo Byes Vel.

Her kan du lese om Akerselva

Medlemskap i Oslo Byes Vel inkluderer abonnement på St. Hallvard. Se Oslo Byes Vels hjemmeside: http://oslobyesvel.no

 
Fjordbyen PDF Skriv ut E-post
mandag 30. november 2009 08:12

Tenk veneziansk i fjordbyen Oslo. La oss få lokal båttrafikk!

Nye bygg langs Akerselva (2008-12-01)

De planlagte signalbyggene langs Akerselva må også rette seg mot fjorden.

I fjordbyen Oslo bør vi ta høyde for  at folk i fremtiden til en viss grad også  ankommer Munchmuseet,  Operaen og andre signalbygg fra sjøsiden og ikke bare landverts. Derfor bør de nye byggene anlegges slik at de åpner for ankomst med lokal- og taxibåt. Oslofolk må slik sett vende seg til å tenke litt mer venetiansk.

Vårt brev til deltakerne i arkitektkonkurransen om utformingen av Munchmuseet er et lite bidrag til en slik utvikling. Se brevet her!

 
Akerselvas bortgjemte utløp - frem i dagen PDF Skriv ut E-post
onsdag 13. august 2008 22:55

Vitalisering av det glemte byrom under Oslo S og langs elvas utløp

Les mer …
 


Joomla 1.5 Templates by Joomlashack