"Lytter du lenge til elvene om natta,
lenge,
er det til slutt som om sjelen
gåtefullt minnes sin framtid"

Hans Børli, Dagene

Oslo Elveforum

Oslo Elveforum

Frognerelva


Fakkellysvandring 10. nov PDF Skriv ut E-post
fredag 11. november 2016 15:10

Uranienborg skole, som har adoptert Frognerelven, bidro med stort miljøengasjement og dans langs elven i fakkellys torsdag 10. November. Arrangementet startet med tale av rektor Randi Tallaksen fra Uranienborg skole, som takket alle medvirkende og sponsorer: Oslo Elveforum, Frognerelvens Venner, Bymuseet, Frognerparkens Venner, Oslo kommune, Rusken og Sparebankstiftelsen DNB. Så lød fanfare (elever som spilte) fra Bymuseet og minner fra fortiden med ball på Frogner Hovedgård hos familien Anker, ble presentert av husholdersken og kjøkkenjenta som brøytet seg fram gjennom tilskuerne i gammeldagse klær og fremførte et skuespill der det også gikk frem at vasking foregikk i elven! - Langs den fakkelbelyste elven viste elevene stor danseglede og miljøengasjement. Det var elever i demonstrasjonstog, innholdsrike plakater med miljøbudskap,  elvequiz - og mange vannhjul i ulike størrelser var plassert i elven - det var så flott! Over tusen personer fikk oppleve Frognerelven i fakkellys! Og i etterkant hjalp elever, sammen med Ruskenpatruljen, å rydde opp. Bymiljøetaten hadde gruset gangveien på forhånd. Litt snø og kuldegrader ga fin stemning ved elven i fakkellys. Mange gode hjelpere gjorde at arrangementet ble vellykket.

 
Uranienborg skole adopterer PDF Skriv ut E-post
lørdag 05. april 2014 12:56

Uranienborg skole adopterte Frognerelva 4. april 2014 med ansvar for området fra Frognerparken til utløpet i Frognerkilen. Alle skolens elever og lærere (700) var tilstede under seremonien som foregikk i praktfull vær ute i skolegården. Først informerte eleven Klara skolebarna og ungdommene om opplevelser de kan få ved elva. Klara var en av vinnerne i Levende Vassdrag-konkurransen 2013 (- se videoen elevene laget på www.levendevassdrag.no ). Klara ga ordet videre til Trine Johnsen som fortalte om forpliktelsene ved elveadopsjon. Hun gjennomførte så "seremonien" sammen med rektor Randi Tallaksen som skrev under på adopsjonsbrevet som allerede var signert av Oslos ordfører Fabian Stang. Skolen mottok undervisningsmateriell og ramme til adopsjonsbrevet som skal henge synlig på skolen. Så tok Rusken-general Jan Hauger ordet og fortalte at Oslo er nominert til å bli europeisk miljøby og at alle kan hjelpe til så Oslo vinner i 2016. Han snakket videre om "Elverusken" og viktigheten av å passe på Frognerelva slik at den er ren og ryddig. Så fikk lærer Brit Elin Dobbe blomster av rektor for arbeidet hun har nedlagt for skolen gjennom et prosjekt der det er lagt inn vassdragsrelatert undervisning på alle trinn i forskjellige fag i henhold til kunnskapsløftet. Programmet vil ligge fast fra år til år slik at alle elevene får samme vassdragsrelaterte undervisning i naturfag, matematikk, kunst og kultur og språkfag.  Det er å håpe at dette glimrende opplegget kan spres til andre skoler! KART finner du her!

Etter taler og seremonier ble det satt på musikk over høyttaleranlegget som inspirerte barna i skolegården til umiddelbart å danse rundt i lange rekker til "What does the fox say". Det var festlig!


 
"Levende vassdrag" PDF Skriv ut E-post
fredag 18. november 2011 08:42

Bilder fra lærerkurset "Levende vassdrag" ved Sognsvannbekken 28. sept. 2011

 
Korsvoll skole adopterer PDF Skriv ut E-post
tirsdag 11. januar 2011 21:30

Sognsvannsbekken.

Les mer …
 
"St. Hallvard": Frognerelven PDF Skriv ut E-post
tirsdag 12. oktober 2010 11:52

Ida Fossum Tønnessens har en artikkelserie om Oslos elver og bekker i Oslotidsskriftet St. Hallvard, utgitt av Oslo Byes Vel.

Her kan du lese om Frognerelven

Medlemskap i Oslo Byes Vel inkluderer abonnement på St. Hallvard. Se Oslo Byes Vels hjemmeside: http://oslobyesvel.no

 
Frognerelva PDF Skriv ut E-post
mandag 17. august 2009 19:24

Inntil vi får eget stoff om Frognerelva leder vi deg over på vann- og avløps sider og sidene til Miljølære.

 


Joomla 1.5 Templates by Joomlashack