"Akkurat like lenge som vannet har gått i kretsløp, har dråper og is, bekker og elver, stått på og jobbet, dag og natt, med å ommøblere landskapet"

Jon Bjartnes, Leve som elver

Oslo Elveforum

Oslo Elveforum

Startside Undervisning Undervisning
Undervisning
"Levende vassdrag" PDF Skriv ut E-post
mandag 02. februar 2015 16:15

Levende Vassdrag - hjemmeside - her finner du mye interessant - Feltundersøkelse, Undervisning, Skolekonkurranse, Lærerkurs, Elveadopsjon og rapporter.

Les mer …
 
Studiemateriell PDF Skriv ut E-post
onsdag 22. mai 2013 11:20

Undervisningsmateriell og informasjon (bl.a. aktivitets- og faktahefte) fra Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. Se skolesidene her !

 
Alna-undervisning PDF Skriv ut E-post
torsdag 18. april 2013 16:26

Oslo og Omland Friluftsråd har laget et undervisningsopplegg ved Alnaelva.

Se opplegget her.         Vannkvalitet - registreringsskjema 1.       Geologi-oversikt.

 

 
Kart PDF Skriv ut E-post
fredag 12. april 2013 09:36

Kart er viktig. Oslo kommune har flere forskjellige kart tilgjengelig - også på nettet.

Kart over historisk trase for lukkede bekker i Oslo kommmune - "Blå liste" 

Friluftsliv

Vil du se på gamle kart finner du flere i Byarkivet her!

Skiforeningen har et godt fritidskart - både for sommerstier og vinterløyper - se hvilke løyper som er preparert.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har laget naturkart for mange områder / flere av elvene - se noa.no.

 
Oksygenmåler til disposisjon PDF Skriv ut E-post
lørdag 16. mars 2013 08:17

for Vanndetektivene og Oslo Elveforum!

Vann- og avløpsetaten har anskaffet en ny oksygenmåler. Den gamle er fullt brukbar og blir nå utlånt til Oslo Elveforum. Det er en håndholdt måler som veier drøye 3 kg. Vi takker! Elvegruppene og Vanndetektivene vil nå ta den i bruk i arbeidet med å verne om og forbedre vannmiljøet i osloelvene.

Oksygenmåling i elv og bekk – en spennende og nyttig virksomhet. Oppløst oksygen er viktig både for fisk og for det øvrige livet i elva/vannet/dammen. Jo mer oppløst oksygen, desto bedre trivsel og vekst.

Procent oppløst oksygen er et viktig mål for vannkvalitet. Kaldt vann kan holde på mer oksygen enn varmt vann. For eksempel er vann på 28 gr Celsius 100% mettet med oksygen når måleren viser 8 ppm. Ved vanntemp på 8 gr Celsius kan vannet inneholde opp til 12 ppm før det er mettet med oksygen.

Mange bakterier og mye råtnende planter kan forårsake fall i oksygeninnholdet. Dette kan svekke livsbetingelsene for vannplanter og dyr.

Merk: Betegnelsen ppm står for «part per million». I vanntesting brukes ppm også om milligram per liter(mg/l). En bruksanvisning finner du her.

 
Levende vassdrag 2012 PDF Skriv ut E-post
mandag 18. juni 2012 08:19

Finale i Oslo Rådhus 14. juni - til topps gikk skolene Voksen, Hasle, Skui og Kastellet!

Les mer …
 
Bunndyr PDF Skriv ut E-post
torsdag 24. mai 2012 08:26

Bunndyr: Forklaring til utregning av økologisk vannkvalitet - se her.

 
Naturfagsplan PDF Skriv ut E-post
torsdag 24. mai 2012 08:23

Eksempel på naturfag- og miljøplan 1. - 6. trinn (fra Hallagerbakken skole) - se her.

 
Vannkunnskap PDF Skriv ut E-post
tirsdag 24. januar 2012 15:58

Vannkunnskap.no inneholder godt faglig stoff om vann med kompetansemål etter 7. og 10. trinn i fagene naturfag og samfunnsfag.

 
Vanndetektivene: Forskningsoppdrag PDF Skriv ut E-post
tirsdag 24. mai 2011 09:25

Skal klassen ha undervisning i friluft og ønsker tips til oppgaver dere kan gjøre?

Les mer …
 
Østensjøvannets Venner PDF Skriv ut E-post
mandag 23. mai 2011 15:35

har fine undervisningssider - se her!

 
Undervisning ved Nøklevann PDF Skriv ut E-post
torsdag 05. mai 2011 09:43

Les om undervisning ved Nøklevann her.

 
Levende skoler PDF Skriv ut E-post
mandag 01. mars 2010 14:22

Nyttige lokalsamfunnsoppgaver - "levende skoler" - les mer

 
Den naturlige skolesekken PDF Skriv ut E-post
lørdag 12. september 2009 10:00

"Den naturlige skolesekken inviterer til undervisnings- og arbeidsmåter som innebærer at elever og lærere oppsøker miljøer utenfor skolen og bruker disse miljøene regelmessig som læringsarena. Opplevelser og erfaringer skal elevene ta med seg tilbake til skolen for videre bearbeiding" (se www.natursekken.no).

I sluttrapporten for pilotprosjektet Den naturlige skolesekken, august 2009, anbefaler Utdanningsdirektoratet at satsingen forsetter med sikte på styrke arbeidet med å gjøre naturen til læringsarena. Gjennom dette vil elevene kunne lære om kultur, forbruk, miljø, norsk flora og fauna og om samspillet i naturen i en praktisk sammenheng.

Oslo Elveforums prosjekt Vanndetektivene vil passe godt inn i arbeidet med å videreutvikle uteskolen/læring i naturen. Les mer under Elveadopsjon/undervisning.

 

 

 


Joomla 1.5 Templates by Joomlashack