"Alt lever. Og alt levende utvikler seg. Alt, fra de minste mikroorganismer til
de mest vidtforgreinede økosystemer, har vi nå i dag forstått at er i live."

Thure Erik Lund, Om naturen

Oslo Elveforum

Oslo Elveforum

Startside Aktiviteter Elvepolitikk
Elvepolitikk
Oslos bærekraft og vekst PDF Skriv ut E-post
lørdag 08. januar 2011 09:21

Overordnet arkitekturpolitikk for byen og hovedstaden.  Se vårt brev.

 

 
Alnaelva gjennom Alnabruterminalen PDF Skriv ut E-post
onsdag 03. februar 2010 08:55

Oslo Elveforum karakteriserer byrådets forslag om å velge en pumpeløsning for den fremtidige Alnaelva forbi terminalen som et bomskudd - naturfaglig og kulturhistorisk. Les vårt brev.

Les Aftenposten Aften her!

 
Blågrønn by PDF Skriv ut E-post
mandag 30. november 2009 09:01

Under Ressurser finnes bl.a. Verktøy for utbyggere. Her kan du bl.a. finne kommunens side: Kantvegetasjon langs elver og Sjekkliste for planleggere og utbyggere ifm. planer nær elver og bekker og sentrale spørsmål vi stadig møter på.

 
Gå på blågrønn skole! PDF Skriv ut E-post
torsdag 05. februar 2009 17:12

Utdann deg på 'blågrønn skole' for planleggere og utbyggere!

Her vil du finne

  1. "sentrale spørsmål vi stadig møter på"
  2. en sjekkliste som planleggere og utbyggere bør legge seg på hjertet.Det lønner seg å gjøre leksen godt på forhånd - da forenkles gjerne byggesaksbehandlingen. Listen er laget av Samarbeidsforum for Vassdrag i Oslo (SaFoVa).

I tillegg kan du finne Friluftsetaten: Kantvegetasjon langs elver og Sjekkliste for planlegging og tiltak ved vassdrag.

Alt dette finner du ved å velge Verktøy for utbyggere under 'Ressurser' i venstremenyen.

 
Vannets gleder og farer PDF Skriv ut E-post
fredag 28. desember 2007 21:34

Gjenåpning av vassdrag i bymessige strøk – samlet informasjon om aktsomhet, biologisk mangfold og helsebringende aktiviteter lokalt mv. Sendt diverse etater 28. desember 2007.

Les mer …
 
Gjenåpning av rørlagte vassdrag PDF Skriv ut E-post
onsdag 01. august 2007 21:30
Her finner du argumenter for gjenåpning av rørlagte vassdrag i alt fra økologisk til økonomisk perspektiv.
Les mer …
 
Ta elva tilbake PDF Skriv ut E-post
søndag 01. juli 2007 21:17

En ny æra for Oslos elver


Ta elva tilbake til byen – var slagordet Oslo Elveforum benyttet da arbeidet startet år 1999-2000. Det startet i medvind fra både politiske og administrative myndigheter som i en årrekke hadde forberedt det gjennombruddet som kom ved årtusenskiftet.  

Oslos elver og bekker ble som kjent fra gammelt av forurenset av ulike sorter avfall og illeluktende kloakk. Som en følge av dette ble de et lett bytte for bygge- og utviklingsinteressene. Hele 70 % av byens elve- og bekkestrekninger – vel 200 kilometer – forsvant under veier og anlegg for boliger og bedrifter fram til langt ut på 1900-tallet..

Et nytt verdisyn slo igjennom. Det skulle nå bli slutt på den gamle praksis med å legge bekker i rør. Årene 1982 og 1985 peker seg ut som seg ut som historiske markeringsår.

Les mer …
 
Småhusplanen - strandsoner PDF Skriv ut E-post
torsdag 15. mars 2007 21:16
I veiledning til reguleringsbestemmelser for småhusområder i Oslo vedtatt 15.03.2007, er i pgr. 9 tatt inn bestemmelser som understøtter den politiske viljen til å bevare og utvikle Oslovassdragene:

Pgr. 9 Bevaring av strandlinje mot sjø og vassdrag
Åpne strekninger av bekker, elver, vann, dammer og tjern skal opprettholdes. Der nye tiltak berører lukkede elver eller bekker skal gjenåpning av disse vurderes. Tiltak må ikke gjennomføres nærmere enn 20 meter fra vannkant bekker, elver, dammer, tjern og vann ved normal vannstand. Den samme avstand gjelder også for graving, sprengning og andre fyllingsarbeider.
 


Joomla 1.5 Templates by Joomlashack