"Hvorfor skulle vi ikke elske ei elv?"

Jon Bjartnes, Leve som elver

Oslo Elveforum

Oslo Elveforum

Startside Aktiviteter Elveadopsjon
Elveadopsjon
Skoler adopterer elver PDF Skriv ut E-post
tirsdag 30. november 2010 12:17

Oslo- og Akershus-folk er stadig mer opptatt av de verdiene som elver og bekker, vann og våtmarker representerer i vårt daglige miljø. På så mange måter gir vann i naturen næring til livet - både i fysisk og overført betydning.
Oslo Elveforum - som er en sammenslutning av frivillige arbeidsgrupper og foreninger for byens ti elver - ønsker å bidra til at barn og unge omfatter vassdragene våre med  interesse og kjærlighet .
Derfor innbyr vi skolene til å adoptere en bekk eller en elv i nærmiljøet.
Dette bør gjerne skje i nært samarbeid med de lokale elvegruppene. Se navnelisten på Kontakt oss .
Når avtale er inngått med en skole, utarbeider Oslo Elveforum adopsjonsbrev og kart i samarbeid med Vann- og avløpsetaten i Oslo Kommune.
Skolene mottar adopsjonsbrev der de forplikter seg på å
  • oppleve og bli kjent med natur- og kulturverdiene,
  • ta hensyn til planter, dyr og kulturminner,
  • melde fra om ulovlig forurensning og holde vann og strandkanter fri for søppel.
Oslos ordfører skriver under adopsjonsbrevet når avtale er inngått, skolens rektor og en fra Oslo Elveforum skriver under når adopsjonsbrevet overleveres skolen. Det skjer gjerne i forbindelse med at skolens elever har en fellessamling, skolens personale er samlet el.l. slik at det blir litt høytidlighet og oppmerksomhet omkring adopsjonen.
Og slik gjør vi det videre: Skolene får en ramme til adopsjonsbrevet som skal henge synlig på skolen. Skolene mottar også en mappe med undervisningshjelp der også "detaljavtalen" og kart over adoptert område inngår. Oslo Elveforum tilbyr både undervisningsstoff og foredrag.

"Blågrønn Hovedstadsaksjon" er et adopsjonsprogram for å fremme lokalt eierskap. Elvegruppene i Oslo Elveforum er opptatt av å få til mulige "paringer" mellom skole/samarbeidspartnere om strekninger langs elvene.

"Vanndetektivene" - forskningsoppdrag for undervisning ved vann, elver og bekker med referanse til kunnskapsløftet, er utviklet av Oslo Elveforum i samarbeid med Bærum kommune. Forskningsoppdragene er tenkt som praktisk hjelp for lærerne. (Se her)

Å ha blikk for ryddige og rene områder oppfordrer vi til (det er lov å fjerne søppel også utenom organiserte dugnader). Men skolene kan gjerne legge ryddedugnader ved elva i forbindelse med skole-Rusken – og alliere seg/få hjelp fra samarbeidspartnere (borettslag, vel, bedrifter, den lokale elvegruppen ol.).

 

Følgende skoler har mottatt adopsjonsbrev for et vassdrag i Oslo og Bærum (pr. april 2014):

Akerselva (2 skoler): Ila og Sagene skole

Alna (11 skoler): Natur vgs., Tveita skole, Bryn skole, Gamlebyen skole, Vålerenga skole, Rommen skole, Apalløkka skole, Veitvet skole, Groruddalen skole, Ammerud skole, Grorud skole

Frognervassdraget/Sognsvannsbekken (2 skoler): Korsvoll skole, Uranienborg

Hoffselva/Skøyenbekken (2 skoler): Skøyen skole, Smestad skole

Hovinbekken (3 skoler): Hasle skole, Årvoll skole, Løren skole

Isielva (Bærum - 1 skole): Skui

Ljanselva (19 skoler): Ljan skole, Hallagerbakken skole, Nordstrand skole, Munkerud skole, Mortensrud skole, Stenbråten skole, Rustad skole, Lusetjern skole, Holmlia skole, Rosenholm skole, Hauketo skole, Prinsdal skole, Bjørnholt skole, Bjørndal skole, Seterbråten skole, Klemetsrud skole , Kastellet skole, Steinerskolen Nordstrand, Natur vgs. (fiskeforvaltning).

Lysakerelva/Sørkedalselva (7 skoler): Sollerudstranda skole, Bogstad skole, Jar skole, Montessoriskolen Lyse, Lilleaker skole, Sørkedalen skole og Øraker skole.

Mærradalsbekken (1 skole): Voksen skole

Østensjøvannet (6 skoler): Abildsø, Nøklevann, Rustad, Manglerud, Bøler og Østensjø skole

 
Elveadopsjon og -rydding PDF Skriv ut E-post
mandag 29. november 2010 12:15

ElveRusken - Miljødugnad

Les mer …
 
Unge elvevoktere søkes PDF Skriv ut E-post
mandag 30. november 2009 12:13
Mere om elveadopsjon av Lysakerelva kan du finne under Elver - Lysakerelva og på Utdanningsetatens sider - trykk her.
 
Skoler adopterer (film) PDF Skriv ut E-post
mandag 30. november 2009 12:10
Les mer …
 
Canon Norge støtter elveadopsjon PDF Skriv ut E-post
mandag 30. november 2009 09:43
Les mer …
 
Adopsjonsbrev - åpent brev PDF Skriv ut E-post
torsdag 10. september 2009 08:38

Her er brevet til "alle": Blågrønn hovedstadsaksjon - "lokalt eierskap".

 
Referansegruppe elveadopsjon PDF Skriv ut E-post
søndag 25. januar 2009 17:17

Oslo Elveforum - Referansegruppe for prosjekt Blågrønn hovedstad – ”lokalt eierskap”.

Prosjektet Blågrønn hovedstad har som oppgave å informere og engasjere skolene i Osloområdet om lokale elver, bekker, vann og våtmarker. Målet er å styrke skolenes interesse for å bruke, verne og adoptere en del av et vassdrag. Boligsameier, velforeninger og bedrifter oppfordres til å støtte opp om skolenes adopsjonsvirksomhet moralsk, praktisk og på annen måte slik at det samlet utvikles en form for ”lokalt eierskap” for de lokale vassdragene. Bare innen Oslo er det som kjent syv hovedvassdrag foruten tre grensevassdrag.
Disse vassdragene er, regnet fra vest: Lysakerelva på grensen mot Bærum, Mærradalsbekken, Frognerelva, Akerselva, Hovinbekken, Alna med Østensjøvannet, Ljanselva med Nøklevann og Lutvann, Gjersjøelva på grensen mot Oppegård og Ellingsrudelva på grensen mot Lørenskog.

Les mer …
 
Elveadopsjon/”lokalt eierskap” PDF Skriv ut E-post
onsdag 05. september 2007 17:08
Fra våren 2007 er det inngått en avtale om adopsjon med skolene langs hele Ljanselva-vassdraget. Etter kontakt med velforeninger og boligsameier har vi registrert at de er innstilt på å støtte opp om skolenes arbeid langs elva moralsk og praktisk. Vi ser gjerne at skoler og velforeninger samtenker: Eksempel kan det være aktuelt med andre praktiske, sosiale eller kulturelle fellestiltak i forbindelse med Ljanselva, som f.eks. en ”historie”-tur langs den merkede kulturstien, en spennende tur i kveldsmørket, tur til Sagstua, anlegg av en fast bålplass ved elva (fysisk tiltak av dette slag må i tilfellet tas opp med Friluftsetaten via Miljøprosjekt Ljanselva).