"Alt lever. Og alt levende utvikler seg. Alt, fra de minste mikroorganismer til
de mest vidtforgreinede økosystemer, har vi nå i dag forstått at er i live."

Thure Erik Lund, Om naturen

Oslo Elveforum

Oslo Elveforum

Startside Ressurser Verktøy for utbyggere
Verktøy for utbyggere
Blå Liste PDF Skriv ut E-post
mandag 03. april 2017 18:13

Lenke til Blå Liste, kartet over historiske elver og bekker i Oslo. Det som er markert i rødt er ikke-synlige bekker/elver. Oslo kommunes politikk er å få gjenåpnet så mange vannløp som mulig. Det støtter Oslo Elveforum helhjertet!

 
Engelsk vannvokabular PDF Skriv ut E-post
mandag 23. april 2012 16:00

er et godt hjelpemiddel i vår internasjonaliserte tid - finnes her.

 
1. Sentrale spørsmål PDF Skriv ut E-post
lørdag 05. september 2009 20:49

Blå-grønn ”skole” for planleggere, utbyggere - og for godtfolk som bor og virker langs Oslos elver og bekker.
(Merknad: Også elever og studenter med interesse for natur og vannmiljø vil ha god nytte av å sette seg inn i dette stoffet.)

  • I Oslo Elveforum er vi opptatt av at vannets kretsløp er en helt grunnleggende forutsetning for vår tilværelse
  • Slik sett er vannet og dets kanalisering på vei til havet et sentralt anliggende for fellesskapet.
Les mer …
 
2. Sjekkliste PDF Skriv ut E-post
lørdag 05. september 2009 20:40

Gode råd til alle utbyggere: Sjekkliste for planlegging og tiltak i og langs vassdrag i Oslo kommune

Sjekklisten er et hjelpemiddel for saksbehandlere i Oslo kommune til å vurdere miljøinteressene ved planlegging og tiltak i og langs vann og vassdrag. Sjekklisten kan også benyttes av private aktører så vel som konsulenter og tiltakshavere.

Les mer …
 
3. Kantvegetasjon langs elver PDF Skriv ut E-post
lørdag 05. september 2009 20:39

Friluftsetaten har skrevet litt om dette - du finner det her.

 
4. Hageavfall langs vassdrag. PDF Skriv ut E-post
søndag 13. januar 2002 11:03

Hageavfallet må plasseres annet steds enn langs elv og bekk - se miljøetatens info her og her.

I forståelse og samarbeid med velforeningene i Leirskallen og i Prinsdalen  har Miljøprosjekt Ljanselva laget følgende veiledning - les her.

 
5. Gode argumenter for gjenåpning av vassdag. PDF Skriv ut E-post
mandag 19. februar 2001 10:17

les her

 
6. «Biologisk mangfold» PDF Skriv ut E-post
lørdag 17. februar 2001 10:19

- et begrep som må oppvurderes. Les mer

 

 


Joomla 1.5 Templates by Joomlashack