"For oss elvevenner fremstår hver liten bekk som en hellig ku".

(Fritt sitert etter Nils Johan Rud)

Oslo Elveforum

Oslo Elveforum

Startside Ressurser Verktøy for utbyggere
Verktøy for utbyggere
Blå Liste PDF Skriv ut E-post
mandag 03. april 2017 18:13

Lenke til Blå Liste, kartet over historiske elver og bekker i Oslo. Det som er markert i rødt er ikke-synlige bekker/elver. Oslo kommunes politikk er å få gjenåpnet så mange vannløp som mulig. Det støtter Oslo Elveforum helhjertet!

 
Engelsk vannvokabular PDF Skriv ut E-post
mandag 23. april 2012 16:00

er et godt hjelpemiddel i vår internasjonaliserte tid - finnes her.

 
1. Sentrale spørsmål PDF Skriv ut E-post
lørdag 05. september 2009 20:49

Blå-grønn ”skole” for planleggere, utbyggere - og for godtfolk som bor og virker langs Oslos elver og bekker.
(Merknad: Også elever og studenter med interesse for natur og vannmiljø vil ha god nytte av å sette seg inn i dette stoffet.)

  • I Oslo Elveforum er vi opptatt av at vannets kretsløp er en helt grunnleggende forutsetning for vår tilværelse
  • Slik sett er vannet og dets kanalisering på vei til havet et sentralt anliggende for fellesskapet.
Les mer …
 
2. Sjekkliste PDF Skriv ut E-post
lørdag 05. september 2009 20:40

Gode råd til alle utbyggere: Sjekkliste for planlegging og tiltak i og langs vassdrag i Oslo kommune

Sjekklisten er et hjelpemiddel for saksbehandlere i Oslo kommune til å vurdere miljøinteressene ved planlegging og tiltak i og langs vann og vassdrag. Sjekklisten kan også benyttes av private aktører så vel som konsulenter og tiltakshavere.

Les mer …
 
3. Kantvegetasjon langs elver PDF Skriv ut E-post
lørdag 05. september 2009 20:39

Friluftsetaten har skrevet litt om dette - du finner det her.

 
4. Hageavfall langs vassdrag. PDF Skriv ut E-post
søndag 13. januar 2002 11:03

Hageavfallet må plasseres annet steds enn langs elv og bekk - se miljøetatens info her og her.

I forståelse og samarbeid med velforeningene i Leirskallen og i Prinsdalen  har Miljøprosjekt Ljanselva laget følgende veiledning - les her.

 
5. Gode argumenter for gjenåpning av vassdag. PDF Skriv ut E-post
mandag 19. februar 2001 10:17

les her

 
6. «Biologisk mangfold» PDF Skriv ut E-post
lørdag 17. februar 2001 10:19

- et begrep som må oppvurderes. Les mer

 

 


Joomla 1.5 Templates by Joomlashack