"Akkurat like lenge som vannet har gått i kretsløp, har dråper og is, bekker og elver, stått på og jobbet, dag og natt, med å ommøblere landskapet"

Jon Bjartnes, Leve som elver

Oslo Elveforum

Oslo Elveforum

Startside Arkiv Høringsuttalelser
Høringsuttalelser
Datosortert PDF Skriv ut E-post
onsdag 15. oktober 2014 06:50

2017-10-18 Bispekilen

2017-10-13 Brenneriveien 9

2017-10-04 Radiumhospitalet/Mærradalen

2017-09-28 Loallmenningen/Lohavn

2017-09-19 Schweigaardsgt 35-51 Planprogram

2017-08-11 Nydalsv 32 B

2017-06-29 Kommuneplan - OE-merknader

2017-06-22 Sonja Henies plass 3

2017-06-06 Thorvald Meyers gate

2017-06-05 Schweigaardsgt 35-51

2017-06-05 Sannergt 1-3

2017-05-29 Hans Nielsens Hauges gt 50

2017-05-16 Økt byliv i Oslo sentrum

2017-05-15 Bispekilen

2017-04-11 VPOR Frysja - merknader

2017-04-10 Sannergaten 1-3

2017-02-23 Lilletorget 1 - Høyhus

2017-02-12 Bispegata og Oslo Torg

2017-02-01 gjenåpning av elver og bekker - OE-innspill til VAV

2017-01-30 Storgaten

2017-01-11 Sannergt 1-3

2017-01-11 Treschowsgt 16

2016-12-25 Storgt 55-97

2016-11-25 Gjersrudtjern - forurensing

2016-11-14 Bentsebrugt. 13 F-J

2016-11-10 Årvolldammen

2016-10-27 Treschowsgt 16

2016-10-18 Sonja Henies plass 3

2016-10-03 Brenneriv 11 - innspill

2016-09-27 Sandakerveien 52 - byggefritt belte mot elv

2016-09-19 Sannergata 1-3

2016-09-15 Th Meyersgate-innspill

2016-09-07 Gullhaug Torg

2016-08-26 Planstrategi Oslo 2016-2019

2016-05-15 KVU-Oslo-navet

2016-04-20 Akerselva - merknad Sonja Henies plass 3

2016-03-01 Akerselva - Dælenenga idrettspark

2016-02-22 Akerselva - Hans N Haugesgt 43

2015-12-21 Treschowsgt 16

2015-12-03 Akerselva - merknad til søknad om pæling og masser i nedre del

2015-05-30 "Middelalder-Oslo - byen mellom elvene" - Gjenåpning av nedre del av Alna og Hovinbekken

2015-05-05 Sonja Henies plass 3

2015-04-29 Frysja - utbygging  Kart

2015-04-29 Frysja-parken Kart som linjen over

2015-03-30 Schweigaardsgate 33B

2015-03-19 Sandakerveien 56

2015-03-02 Sandakerveien 52

2015-02-09 Hovinbekken

2015-02-08 Bispevika nord og sør

2015-02-05 Alna og Sørenga bru

2015-02-02 Frysja

2014-12-29 Akerselva - gangkulvert - forslag til utredningsprogram

2014-12-29 Planprogram Oslo S - gangkulvert langs Akerselva

2014-12-12 OE Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma - vannområde Oslo

2014-10-19 OE Rammetillatelse Østfoldbanen

2014-10-10 OE Sannergaten 1-3

2014-09-09 Akerselva - Nedre Foss

2014-08-06 Akerselva - Sagveien 21

2014-06-05 Akerselva - Gjerdrums vei 10

2014-05-29 Akerselva - Oslo 2030

2014-05-27 OE Oslo 2030

2014-04-14: Akerselva - planprogram Oslo S

2014-02-10 Akerselva - Treschowsgt 16

2014-02-03 Akerselva - Sannergata 3

2013-12-17 Munchmuseum - Her er Elveforums merknad og plankart

2013-08-26 Kongsbakkeallmenningen

2013-08-19 Bispevika Nord - detaljregulering

2013-08-19 Bispevika Syd - detaljregulering

2013-07-10 Follobanen - utfordringer

2013-06-28 Follobanen - uttalelser

2013-03-20 OE Bispekilen, dokumentasjon ifm. deputasjon her. Vårt brev til Byutviklingskomiteen ifm. gang- og sykkelvei her.

2013-01-31 Bekkelagsbassenget - Les hva de ulike elve- og vanngruppene i byens vassdrag skriver om situasjonen lokalt i januar 2013. Uttalelsene er skrevet etter invitasjon fra Bymiljøetaten (BYM), som arbeider for å bedre vannkvaliteten ytterligere. (Ikke la deg forvirre av at BYMs arbeid med dette er gitt benevnelsen “Bekkelagsvassdragets vannområde”.) Les mer om DITT lokale vassdrag her.

2013-01-25 Bispevika Sør - aksen mot festningen

2013-01-07 Alna i Ekebergåsen

2013-01-05 Klypen - senking av spor

2012-12-21 Bekkelagsbassenget - høringssvar

2012-12-03 Klypen - senking av spor

2012-11-28 Kongsbakkeallmenningen - innspill til planarbeid

2012-10-30 Bispevika sør - forhåndsuttalelse detaljregulering

2012-09-17 Follobanen - innspill

2012-09-07 Bispevika nord - forhåndsuttalelse detaljregulering

2012-06-15 Follobanen - innspill

2012-04-30 Oslo Plaza Hotel - planprogram.

2012-02-21 Follobanen - innspill

2012-01-27 Oslo S - seminarinnlegg

2011-11-11 Follobanen - manglende oppfølgning

2011-11-01 Kommuneplan 2013 - OEs uttalelse

2011-07-31 Postdammen, Nordstrand

2011-07-27 Lilleakervn 26 m.fl.

2011-07-26 Mølleparken 2 - detaljregulering

2011-06-26 Follobanen - konsekvensutredning

2011-06-06 Oslo/Akershus - regional planstrategi

2011-05-16 Bispekilen - detaljregulering

2011-05-12 Biskop Gunnerus`gate 14B - innspill

2011-05-09 Akerselva - gangvei Nybrua til Vaterlandsparken

2011-05-03 Nedre Foss - alternativt planforslag

2011-02-28 Munch/Deichman - detaljregulering

2011-02-15 Nedre Foss - miljøverndepartementets visjon

2011-02-07 Akerselvallmenningen - tilleggsmerknad

2011-02-06 Akerselvallmenningen - planforslag

2011-01-26 Holmlia Senter - overflatevann

2011-01-22 Operaallmenningen - detaljplan

2011-01-13 Nedre Foss - planforslag

2011-01-06 Akerselvallmenningen

Akerselva må gjenåpnes gjennom Bjørvika, ikke overdekkes av et vannspeil selv om det er aldri så vakkert. Forslaget fra Bjørvika Invest A/S  betyr overdekking av elvemunningen gjennom nye generasjoner.

Planen fra Plan- og bygningsetaten.

Grunnleggende for Oslo Elveforums standpunkt  har vært
(1) Byrådserklæringen fra år 2000 og Byøkologisk program fro 2002 - 2014 som programfester at Oslos elver skal renses og rørlagte strekninger gjenåpnes der det er mulig,
(2) gjentatte erklæringer fra byens politiske ledelse om at denne målsetting står fast, og
(3) reguleringsbestemmelsen for Bjørvika som forutsetter at Akerselva gjenåpnes opp til jernbanesporene.

Vår høringsuttalelse

2010-12-16 Filipstad - Hans Jægers kvartal

2010-06-30 Vækerø-Maritim - gang- og sykkelvei

2010-04-09 Follobanen - planforslag

2010-03-18 Ekeberg skulpturpark - forhåndsuttalelse

2010-03-05 Follobanen - notat

2010-03-01 Oslo S - områdeprogram-forslag

2010-03-01 Oslo S - områdeprogram-kommentarer

2009-10-27 Nedre Foss - detaljregulering

2009-10-07 Bjørvika A14 - planmerknader

2008-08-22 Alna gjennom Kværnerbyen

2007-12-19 Alna kommunedelplan

2007-11-27 Alna miljøpark

2007-10-22 Nedre Foss - realisering av reguleringsplanen

2007-05-31 Bjørvika - hastetiltak

2007-04-23 Bjørvika - Aften - debatt

2007-03-29 Bjørvika - handlingsrom

2006-02-10 Bjørvika - bebyggelsesplan

2004-11-15 Klosterenga park - reguleringsmerknader

2003-06-23 Bjørvika - innspill

2003-06-23 Bjørvika - reguleringskart

2003-05-07 Bjørvika - "blågrønn"

2003-02-12 Bjørvika - 3 elver

2002-11-08 Bjørvika - reguleringsplan-merknader

2001-03-27 Bjørvika

 

 

 


Joomla 1.5 Templates by Joomlashack