"Å se på elven skapt av tid og vann
og minnes denne tiden er selv en annen elv."

Jorge Luis Borges, Ars Poetica

Oslo Elveforum

Oslo Elveforum

Ljanselva

Elva er livsnerven i et natur- og kulturlandskap som varierer fra kupert, tett  skogslandskap fra Lutvann og østover,  åpent barskoglandskap rundt Nøklevann til den frodigste norske urskog med et unikt biologisk mangfold.  Kulturminner finnes langs hele den nesten 13 km lange elva.

Les mer…
Ljanselva


Miljøprosjekt Ljanselva PDF Skriv ut E-post
mandag 01. januar 2024 00:00

Ljanselv-intro

=====>   NYE SIDER - gå dit HER.

Miljøprosjekt Ljanselva er en frivillig virksomhet som drives av en gruppe interesserte personer i nær kontakt med bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø og berørte kommunale etater.

Lokale kontakter og hjelpere er Nordstrand Rotaryklubb, Søndre Aker Historielag, Østmarkas Venner samt skoler og barnehager, velforeninger og borettslag langs Ljanselva. Vi deltar i Oslo Elveforum som er et kompetanse- og kontaktnettverk for arbeidsgrupper for hver av de ti Oslo-elvene.

Se mer under OM OSS. Og så er vi på FaceBook. På sidene til Miljølære finnes også litt om Ljanselva - les her!

 
Fuglekassesnekring PDF Skriv ut E-post
torsdag 29. mars 2018 10:07

8. april kl 13 på Sagstua - se her

 
Lja bru PDF Skriv ut E-post
tirsdag 03. oktober 2017 09:00

Hafslund legger nye strømledninger under Ljanselva øst for Lja bru. Elvebredden istandsettes. Ledningen skal graves ned langs Ljabrubakken.

 
Ørret-utsettelse PDF Skriv ut E-post
onsdag 10. mai 2017 14:19

11. mai 2017 settes nye 25.000 ørretymgel ut. I 2015 ble det også satt ut 25.000 i Ljanselva og Gjersrudbekken.

 
Arrangementer PDF Skriv ut E-post
fredag 30. desember 2016 00:00

med bål, grill, 5 hester, vafler og varmt drikke ble faktisk godt besøkt tross tåke og kun rim på bakken. Takk til alle gjester og hjelpere. Velkommen til neste arrangement - følg med her og på Facebook.

Se bilder fra 2014, 2013 og 2012

 
Fiske forbudt PDF Skriv ut E-post
lørdag 27. august 2016 07:49

 

 
Turstien i Liadalen fornyes PDF Skriv ut E-post
torsdag 10. september 2015 10:52

Det er følgende arbeider som skal utføres på deler av strekningen mellom Storåsveien og Hallager IdrettsPark:

Les mer …
 
Hestene på Sagstua PDF Skriv ut E-post
lørdag 06. juni 2015 07:45

Fragona, Blakkur og Laban er på plass som trofast beitepatrulje. Hestene var veldig glade for å komme tilbake til sommerparadiset sitt - se her!

 
Med innvandrere på tur PDF Skriv ut E-post
torsdag 11. september 2014 08:52

I juni og september hadde vi farverikt fellesskap med to grupper fra Skullerud voksenopplæring på "norsk tur" i Østmarka. Les mer her!

 
Sagstua PDF Skriv ut E-post
mandag 28. april 2014 16:24

Sagstua er den lille, røde hytta øst for Skullerudkrysset, ved P-plassen og turveien innover mot Skullerudstua og Østmarka. Det er Miljøprosjekt Ljanselva som disponerer den.

Barnehager kan komme på "hyttetur til Sagstua" - gratis på dagtid - se her!

Sagstua leies ut til barnebursdager og friluftslivsarrangementer i nærmiljøet - se beskrivelse.

Sagstua har egen Facebook-side.

Les mer …
 
Olje ut i Ljanselva PDF Skriv ut E-post
tirsdag 11. mars 2014 10:07

Det er idag 11. mars lagt ut lenser for å fange opp olje som renner ut i elven ved Hauketo. Les mere her.

 
Brev til beboere ved Leirskallen PDF Skriv ut E-post
søndag 21. april 2013 20:39

Vi har sendt brev til beboere langs Ljanselva i Leirskallenområdet. Det er viktig å ta godt vare på området langsmed elven og vi har gode råd angående kantvegetasjon. Les her.

 
Holmlia Vannmiljø PDF Skriv ut E-post
torsdag 22. mars 2012 15:18

Se artikkel i "Avisen vår" - mars -12.

Kart over Holmlias gjemte og åpne bekker:

Her i stort, utskriftsvennlig format.

 
Forsker på gjemt bekk PDF Skriv ut E-post
torsdag 15. desember 2011 17:22

Lambertseterbekken - gjemt - men ikke glemt?

Les mer …
 
Voksenopplæring langs Ljanselva PDF Skriv ut E-post
lørdag 08. oktober 2011 14:44

Tur med fremmedspråklige venner som vil lære språk og norsk friluftsliv.

Les mer …
 
Villfisk fra Ljanselva til Prinsdalsbekken PDF Skriv ut E-post
torsdag 25. november 2010 09:19

Mattilsynet gir tillatelse til å flytte villfisk til Prinsdalsbekken - se tillatelsen her.

 
Elverusken/Rydding PDF Skriv ut E-post
lørdag 12. desember 2009 10:51

MILJØDUGNAD – INFORMASJON – ”ELVERUSKEN”

Les mer …
 
Høringsuttalelser PDF Skriv ut E-post
fredag 26. mars 2010 08:51

 

Les mer …
 
Bilder PDF Skriv ut E-post
søndag 24. januar 2010 15:00

Dessverre har våre billedserier forsvunnet med Picasa. Har du bilder som du synes passer inn - kontakt Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen .


 
Referater PDF Skriv ut E-post
tirsdag 20. januar 2009 16:11

Møtereferater 200720082009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

og Årsmelding 2008 , 2009 , 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

 
Ny tursti mellom Kantarellen og Skullerud? PDF Skriv ut E-post
tirsdag 05. januar 2010 15:10

Les mer …
 
Fiskeliv/Biologi/Geologi PDF Skriv ut E-post
mandag 05. januar 2009 14:27

2017: Vi har søkt om å få sette ut 25.000 ørretyngel

April 2014: Bunndyrundersøkelse i Ljanselva ved Arne Andersen - les den her.

August 2013: Vi søker FYLKESMANNEN om reetablering av ørret i LJANSELVA  - GJERSRUDBEKKEN - se her.

FYLKESMANNEN GIR TILLATELSE TIL UTSETTING AV ROGN I LJANSELVA  - GJERSRUDBEKKEN.

Les mer …
 
Kart/turforslag PDF Skriv ut E-post
mandag 07. desember 2009 16:42
Les mer …
 
Verneområder PDF Skriv ut E-post
tirsdag 08. desember 2009 20:57

Ljanselvdalen verneområde

Les mer …
 
Om oss PDF Skriv ut E-post
tirsdag 24. november 2009 10:01
Les mer …
 
Park i Skulleruddumpa? PDF Skriv ut E-post
fredag 03. november 2017 09:44

Vi jobber med å få de to industritomtene Nordstrandveien 125-127, helt inntil Ljanselva, omregulert til parkdrag. Se artikkel i Nordstrands Blad.

 
OleBjørns plass PDF Skriv ut E-post
onsdag 13. september 2017 16:02

 
Elvedugnad PDF Skriv ut E-post
onsdag 26. april 2017 11:52

"Rusken-dugnad ved Ljanselva 26. april 2017. Fra venstre sees Trine Johnsen, Arne Lunde, Åse Julsvik, Arild Hagness, Ida Elisabeth Hvoslef, Lars-Evan Petterson, Per Julsvik og Kjell Hatteland."
"Skolene langs Ljanselvvassdraget har gjennom adopsjonsavtalen forpliktet seg på å rydde sine områder. Å rydde langs elvene og bekkene (elve-Rusken) er en fin aktivitet som mange skoler velger å knytte sammen med skole-Rusken. HER finner du bl.a. skoler og områdene til skolene samt når adopsjonsavtalen ble inngått underskrevet av Oslos ordfører, skolens rektor og Oslo Elveforum. Der lovet skolen å verne om Ljanselvassdraget ved å oppleve og bli kjent med natur- og kulturverdiene, ta hensyn til planter, dyr og kulturminner og melde fra om ulovlig forurensning og holde vann og strandkanter fri for søppel." 
Kontaktperson Trine Johnsen, mobil 986 69 253.

 
Hauketo Park PDF Skriv ut E-post
tirsdag 20. september 2016 19:51

Mens utbyggere planlegger større bebyggelse ved broen ved Hauketo har MiLja laget forslag om park og turvei - se her.

 
Påskeskole PDF Skriv ut E-post
fredag 15. april 2016 16:28

Miljøprosjekt Ljanselva var i påsken vertskap på Sagstua for ca. 30 elever i 1. til 3.klasse fra Aktivitetsskolen Nordstrand. Stor stas i nydelig vårvær.  Åse, Sverre, Arne og Leif bød på bål, grill,pølser og saft.  Leif viste bilder og fortalte om elv, og Åse fortalte eventyr om vår lokale bever.

 
Aktuelt / P-plass PDF Skriv ut E-post
fredag 20. mars 2015 11:52

Kastellet skole vant Levende Vassdrag-konkurransen 2015 med Ljanselva - se deres innlegg her.

Parkeringsplass ved Skulleruddumpa - se hva Nordstrands Blad skriver om vårt engasjement her. Forblir P-plass. Juni 2016: P-plassen stenges i 2 uker for asfaltering. Herefter blir det kun tillatt å parkere på dagtid - dette for å hindre uønsket opphold/parkering. Vi som skal overnatte i marka må finne andre P-plasser.

Tiltale for miljøforurensing - utslipp påtales.

 
"Stille område" PDF Skriv ut E-post
mandag 20. oktober 2014 13:02

Oslo kommune har valgt ut 14 "stille områder". Ljanselvdalen er ett. Miljøprosjekt Ljanselva har på dugnad opp-arbeidet en "stille-områdeplass" med vår egen spesialbenk - med støtte fra Bydel Nordstrand - ved turveien litt ovenfor Hallagerbanen. 16.10. hadde vi med bydelsansatte og politikere på tur dit. Ta selv en tur, rast og nyd stillheten.

 
Hva skjer her? PDF Skriv ut E-post
onsdag 25. juni 2014 15:32

På turveien mellom Skullerudstua og Skraperudtjern/ Rustadsaga bygger Vann-og avløpsetaten en slamavskiller som et forebyggende tiltak for å unngå utslipp til Ljanselva og skader på VAVs eget anlegg (vannledning og spillvannsledning fra Skullerud vannbehandlingsanlegg.)

 
Turer - Skilt, stier og kart PDF Skriv ut E-post
onsdag 09. april 2014 18:12

Vi holder nå aktivt på å fornye skiltene langs Ljanselva. Vi vil også merke deler av stiene som er nye, feks. i området Munkerud nord for elven. Kjeglebanen og Munkerudsaga har fått skilt. Vi har 2 turer i mai - 10. og 25. - les mere her!

 
Gjersrudbekken - utslipp! PDF Skriv ut E-post
torsdag 09. mai 2013 07:56

Gjersrudbekken som er en sidebekk til Ljanselva, er rammet av et alvorlig  giftutslipp.  Amoniakkoppløsning på avveier har utslettet bunndyr- og fiskeliv i bekken  og trolig skadet  Ljanselva nedenfor Hauketo. Se kortrapport fra NIVA og pressemelding fra Energigjenvinningsetaten.

Se pressemelding med kommentar fra Miljøprosjekt Ljanselva her.

I slutten av september ble det satt ut fisk fra Ljanselva. Se her

 
Nye klopper PDF Skriv ut E-post
søndag 13. mai 2012 15:42

ved Leirskallen. Nå er stien mot øst forbedret. Hjertelig takk til ØX-gruppen!

 

 
Oter eller bever i Ljanselva? PDF Skriv ut E-post
onsdag 21. mars 2012 06:16

En elvevenn rapporterte  nylig om en interessant observasjon i Ljanselva. Han er selv i tvil om det var en  bever eller en oter som svømte oppstøms i Leirskallenområdet siste helg i mars. I Miljøprosjekt Ljanselva er vi interessert i å få høre om også andre har registret dette viltbesøket. I samtale med eldre beboere langs elva, har vi brakt på det rene at oteren for en rekke år siden ikke var ukjent i strøket litt lengre nede i elva.

 
Ørret i kamp PDF Skriv ut E-post
torsdag 17. november 2011 12:37

Medio oktober registrerte vi flere oppvandrede eksemplarer av sjørret nederst i Liadalen. De hadde betydelige skader i hoderegionen som sannsynligvis var  forårsaket av innbyrdes kamp om gyteplass eller som følge av arbeid med å grave gyteplasser. Et 67 cm langt eksemplar ble fanget, avlivet og levert til Veterinærinstituttet av vassdragskonsulent Kjetil Lønborg Jensen i Bymiljøetaten, som har sendt oss følgende rapport.

 
"St. Hallvard": Ljanselva PDF Skriv ut E-post
torsdag 23. desember 2010 15:17

Ida Fossum Tønnessens har en artikkelserie om Oslos elver og bekker i Oslotidsskriftet St. Hallvard, utgitt av Oslo Byes Vel.

Her kan du lese om Ljanselva

Medlemskap i Oslo Byes Vel inkluderer abonnement på St. Hallvard. Se Oslo Byes Vels hjemmeside: http://oslobyesvel.no

 
Gjersrudvassdraget: PDF Skriv ut E-post
mandag 09. mars 2009 19:52

skoleprosjektet ”Vanndetektivene"

Les mer …
 
Tømmerkjøring på gammelmåten PDF Skriv ut E-post
mandag 05. januar 2009 14:41
Les mer …
 
Turforslag PDF Skriv ut E-post
tirsdag 21. januar 2014 08:41
Les mer …
 
Kulturminner PDF Skriv ut E-post
fredag 27. november 2009 09:46

Kulturminner langs Ljanselva

Les mer …
 
OleBjørn PDF Skriv ut E-post
mandag 04. juli 2016 17:03

Ole-Bjørn Magnussen, født 1934. Oppvokst ved Ljanselva på Munkerud. Norsk byoriginal og kunstner. Han var en søkende og urolig person, og hadde problemer med å tilpasse seg A4-livet. I en periode på 1980-tallet ønsket han å skifte navn til Torbjørn Hangårsta - han går og er sta - for å markere en ny start. Men Ole-Bjørn ble likevel hengende ved. Ole-Bjørn var oppfinnsom og produktiv, og utforsket ulike kreative formspråk. Hovedsakelig malte han bilder og skrev dikt. Ole-Bjørn døde i januar 2015 på Engersbråten.

Mere fra Ida Christensens Masteroppgave i grafisk design og illustrasjon ved Kunsthøgskolen i Oslo - om Ole-Bjørn.

Artikkel fra Nordstrand Vels årsberetning

Stubbesitter (Grevlingen, Naturvernforbundet)

Dikt -  Ideer -  Minneord (Jørgen Meier)

Noen av mange malerier.  Noen fotografier (på FaceBook). En liten filmsnutt finner du også på FaceBook. Og det kommer nok mer   (oppd. 31. august 2016)

 

 

 

 
Tursti i Prinsdal PDF Skriv ut E-post
tirsdag 05. januar 2010 14:34

Tursti langs Prinsdalsbekken?

Les mer …
 
Skolene adopterer Ljanselva PDF Skriv ut E-post
tirsdag 05. januar 2010 14:19

– ”lokalt eierskap”.

Les mer …
 
Prosjekter PDF Skriv ut E-post
torsdag 08. desember 2016 21:00

Her finner du en prosjekt-presentasjon. Dette er oppgaver vi arbeider med.

 

 
Forskning PDF Skriv ut E-post
mandag 30. november 2009 09:20

Vanndetektivene - forskningsoppdrag

Se her (finnes under Undervisning)

Mer stoff finner du på www.levendevassdrag.no

Les mer …
 


Joomla 1.5 Templates by Joomlashack