"Alt lever. Og alt levende utvikler seg. Alt, fra de minste mikroorganismer til
de mest vidtforgreinede økosystemer, har vi nå i dag forstått at er i live."

Thure Erik Lund, Om naturen

Oslo Elveforum

Oslo Elveforum

Startside Damregister
Damregister PDF Skriv ut E-post
søndag 29. november 2009 16:19

Dammer i Oslo

Som et ledd i arbeidet med å lage en samlet registrering av overvanns-forekomster i Oslo, har Oslo Elveforum  gjennom et omfattende arbeid laget en samlet oversikt over byens åpne og en del historiske dammer. 

Med dammer tenker vi både på vannspeil som er skapt i elver og bekker ved demninger og andre forbygninger, på andre vannspeil med større bredde enn det vanlige elveløpet, på fordrøynings- og rensedammer, dammer i private hager og de mange dammene som
historisk lå ved bondegårdene for brannslukking, vanning av dyr, skjæring av is eller bare som pryddammer. Mange av disse er lukket eller gjenfylt, men vi opplever flere som viktige historiske minner – eller som ’huller i bakken’ med tidvis vannspeil fra nedbør, grunnvann eller drikkevannsledninger.

Arbeidet er utført av landskapsarkitekt  Ida Hvoslef som et frivillig arbeid i nært samarbeid med Friluftsetaten og Vann- og avløpsetaten. Begge etater opererer med egne damoversikter ut fra sine faglige behov.
Den oversikten vi har laget, inneholder mange flere dammer enn i etatenes oversikter. Deltakere i arbeidsgrupper og foreninger i Oslo Elveforum har også bidratt med lokalkunnskap og befaring i felten.
Ida Hvoslef kan treffes på m: 952 35 972, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Vårt mål er å komme fram til en samlet oversikt som kan tjene som et redskap for planleggere og utbyggere, politikere sentralt og lokalt og interesserte byborgere som er opptatt av å  bevare/rehabilitere byens blågrønne miljø.

Velg dammer ut fra bydel:

Andersendammen ved Nordstrandskolene
Bilder fra Andersendammen ved Nordstrand skole.
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack