"Lytter du lenge til elvene om natta,
lenge,
er det til slutt som om sjelen
gåtefullt minnes sin framtid"

Hans Børli, Dagene

Oslo Elveforum

Oslo Elveforum

Startside Om oss
Om oss PDF Skriv ut E-post
torsdag 30. juli 2009 20:33

Barn og unge i fokus

Oslo Elveforum ønsker å satse på barn og unge i sitt informasjonsarbeid, fordi den kommende generasjon representerer fremtiden i vår blågrønne by.
Vi satser på at flest mulig skoler skal ta i bruk elve- og bekkemiljøene som læringsarena.   De unges kunnskap om, kjærlighet til og omsorg for vannmiljøet håper vi vil føre til ønske om å adoptere en del av en elv eller bekk.
”Vanndetektivene” er betegnelsen på et undervisningsopplegg som Oslo Elveforum har utarbeidet i et samarbeid med Bærum kommune. Hensikten med opplegget er å legge til rette for økt kunnskap om vannmiljøet som grunnlag for overvåking.
Les mer om elveadopsjon og vanndetektivene under Aktiviteter -> Elveadopsjon

Hva er Oslo Elveforum?

Oslo Elveforum arbeider for å verne og rehabilitere Oslovassdragene - elver, bekker, tjern og dammer.

Oslo Elveforum er et kompetanse- og kontaktsenter for interesserte representanter fra frivillige arbeidsgrupper for hver elv i Oslo, for Østensjøvannet og fra berørte kommunale etater.

I alt tolv grupper deltar i fellesskapet. Gruppene arbeider med tiltak for å informere og engasjere frivillige og kommunale krefter i arbeidet for "sin" elv. Gruppene arbeider også som "elvevoktere" og "bekkelag" med å rydde, rehabilitere, åpne og overvåke elver og bekker i det blågrønne årenettet mellom Marka og fjorden. Kontaktpersoner finnes under Kontakt oss (på toppen).

Vaktbikkje og skyggeforvaltning - les mer om oss her!

"Styre & Stell" i Oslo Elveforum:

Se under "Kontakt oss" øverst.

"Vedtekter" for Oslo Elveforum:

Disse finnes som første vedlegg i hver Årsmelding i Arkiv (f.eks se side 26 for 2014)
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack