"Eia, ja dét var vaaren!
den gurgler i hver en bæk –"

Olaf Bull, Digte

 

Oslo Elveforum

Oslo Elveforum

Startside Om oss
Om oss PDF Skriv ut E-post
torsdag 30. juli 2009 20:33

Barn og unge i fokus

Oslo Elveforum ønsker å satse på barn og unge i sitt informasjonsarbeid, fordi den kommende generasjon representerer fremtiden i vår blågrønne by.
Vi satser på at flest mulig skoler skal ta i bruk elve- og bekkemiljøene som læringsarena.   De unges kunnskap om, kjærlighet til og omsorg for vannmiljøet håper vi vil føre til ønske om å adoptere en del av en elv eller bekk.
”Vanndetektivene” er betegnelsen på et undervisningsopplegg som Oslo Elveforum har utarbeidet i et samarbeid med Bærum kommune. Hensikten med opplegget er å legge til rette for økt kunnskap om vannmiljøet som grunnlag for overvåking.
Les mer om elveadopsjon og vanndetektivene under Aktiviteter -> Elveadopsjon

Hva er Oslo Elveforum?

Oslo Elveforum arbeider for å verne og rehabilitere Oslovassdragene - elver, bekker, tjern og dammer.

Oslo Elveforum er et kompetanse- og kontaktsenter for interesserte representanter fra frivillige arbeidsgrupper for hver elv i Oslo, for Østensjøvannet og fra berørte kommunale etater.

I alt tolv grupper deltar i fellesskapet. Gruppene arbeider med tiltak for å informere og engasjere frivillige og kommunale krefter i arbeidet for "sin" elv. Gruppene arbeider også som "elvevoktere" og "bekkelag" med å rydde, rehabilitere, åpne og overvåke elver og bekker i det blågrønne årenettet mellom Marka og fjorden. Kontaktpersoner finnes under Kontakt oss (på toppen).

Vaktbikkje og skyggeforvaltning - les mer om oss her!

"Styre & Stell" i Oslo Elveforum:

Se under "Kontakt oss" øverst.

"Vedtekter" for Oslo Elveforum:

Disse finnes som første vedlegg i hver Årsmelding i Arkiv (f.eks se side 26 for 2014)
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack