"Hvorfor skulle vi ikke elske ei elv?"

Jon Bjartnes, Leve som elver

Oslo Elveforum

Oslo Elveforum

Ljanselva

Elva er livsnerven i et natur- og kulturlandskap som varierer fra kupert, tett  skogslandskap fra Lutvann og østover,  åpent barskoglandskap rundt Nøklevann til den frodigste norske urskog med et unikt biologisk mangfold.  Kulturminner finnes langs hele den nesten 13 km lange elva.

Les mer…
Ljanselva PDF Skriv ut E-post
fredag 05. september 2014 17:00

Elva er livsnerven i et natur- og kulturlandskap som varierer fra kupert, tett  skogslandskap fra Lutvann og østover,  åpent barskoglandskap rundt Nøklevann til den frodigste norske urskog med et unikt biologisk mangfold.  Kulturminner finnes langs hele den nesten 13 km lange elva.

Mangfoldet gjør elva og dalen til en spennende arena for så vel turgåere som forskere.

Turveinettet er av varierende kvalitet - fra fineste turvei gjennom Liadalen, et stykke vei fra Kantarellen opp til Stenbråtveien og fra Sagløkka/skullerudkrysset og inn i Østmarka  -  til en krevende sti gjennom ”urskogen” mellom Engersbråten og Leirskallen.

I juni 2003 vedtok Oslo bystyre å verne et 100 meter bredt belte på begge sider av elva fra Østmarka til fjorden - dels som friområde - dels som naturvernområde.

Den nye, utvidede turparkeringsplassen ved Sagløkka  gir økt mulighet for turstart her ved Nordstrand-befolkningens Østmarka-port.

Oslo kommune har valgt ut 14 "stille områder" - deriblant Ljanselva. Se brosjyre her.

 

 

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack