"Eia, ja dét var vaaren!
den gurgler i hver en bæk –"

Olaf Bull, Digte

 

Oslo Elveforum

Oslo Elveforum

Startside Undervisning Undervisning "Levende vassdrag"
"Levende vassdrag" PDF Skriv ut E-post
mandag 02. februar 2015 16:15

Levende Vassdrag - hjemmeside - her finner du mye interessant - Feltundersøkelse, Undervisning, Skolekonkurranse, Lærerkurs, Elveadopsjon og rapporter.

Levende Vassdrag inviterer alle barne- og ungdomsskoler i Bærum og Oslo til å forske, undersøke og være nysgjerrige på hva som foregår i vannet og de vassdragsnære områdene. Ta med elevene ut i den spennende vassdragsnaturen og delta i konkurransen !

Levende Vassdrag utfordrer elevene og lærerne til å engasjere seg i undervisningsprosjekter i skolenes lokale vassdrag. Levende Vassdrag omfatter fagområder som matematikk og naturfag, biologi og vannkvalitet, industrihistorie og tekniske innretninger. Prosjekter i Levende Vassdrag kan også ta for seg de som bruker og forbruker vannet og vassdraget.

LevendeVassdrag.no

Se sluttrapporten for 2015 her.

Se sluttrapporten for 2013 her.

Se resultatet  fra konkurransen 2013 her.

Se invitasjon til konkurranse 2013 her.

Se presentasjon 2013 her.

Se programmet til kurs fra 2012 her.

Sluttrapporten fra Levende Vassdrag 2012 her.

Se presentasjoner og forelesninger fra kurs:

Bo Wingård: Vannets kretsløp,

Camilla Torsæter: Levende Vassdrag,

Audun Brekke Skrindo: Levende Vassdrag - informasjonsdeling,

Tor Holtan-Hartwig: Om å leve og bo i vann og vassdrag,

Dag Andreassen: Prosjektmuligheter innen samfundsfag og tekniske fag,

Bjørn Vidnes: Prosjektmuligheter innen naturfag og matematikk,

Bo Wingård: Prosjektmuligheter innen kunst og kultur.

Bilder fra Oslo Elveforums "Levende Vassdrag"-kurs for lærere som ble holdt på Ciens/Forskningsparken ved den nyåpnede Gaustadbekken i september 2011.
Læring i friluft fant sted i Sognsvannsbekken nedenfor Vinderenfossen, der bunndyr og fisk ble undersøkt og vannprøver analysert:

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack