"Å se på elven skapt av tid og vann
og minnes denne tiden er selv en annen elv."

Jorge Luis Borges, Ars Poetica

Oslo Elveforum

Oslo Elveforum

Høringsuttalelser PDF Skriv ut E-post
fredag 26. mars 2010 08:51

 

Gjersrudtjern er forurenset av sprengstein ifm. jernbanetunnellen høsten 2016 - se vårt brev her.

Gjersrudbekken rammet av ammoniakkutslipp! Se pressemelding med kommentar fra Miljøprosjekt Ljanselva her. (mai 2013)

 

Plan for nytt dobbeltspor Oslo S - Ski- Follobanen - er av betydelig interesse for Ljanselvvassdraget.
Både Ljanselva og Gjersrudbekken vil bli berørt av anleggsarbeidet.  
Se vår høringsuttalelse. (mars 2010) og høringsuttalelse (juni 2011). I tillegg kan du finne høringsuttalelser under Oslo Elveforum.

Ljabrutrikken forlenges til Hauketo? Se vår uttalelse. (des 2010)

Holmlia - behandling av overflatevann. Les vår høringsuttalelse (jan. 2011).

Postdammen på Munkerud foreslås vernet (juli 2011).

Nordstrandveien 125 - må rydde opp (april 2012).

Skullerud - vannoverføring (mai 2012)

Markagrensen i Søndre Nordstrand (august 2012)

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack