"Å se på elven skapt av tid og vann
og minnes denne tiden er selv en annen elv."

Jorge Luis Borges, Ars Poetica

Oslo Elveforum

Oslo Elveforum

Forskning PDF Skriv ut E-post
mandag 30. november 2009 09:20

Vanndetektivene - forskningsoppdrag

Se her (finnes under Undervisning)

Mer stoff finner du på www.levendevassdrag.no

Myrerbekken i Gjersrudvassdraget interessant forskningsbekk.

Forskercamp uke 49 - 2012

på Lambertseter med vannmåling i kulde - se her

Forskercamp uke 11 - 2010

Skolene Lambertseter vgs og Kastellet gs følger opp tidligere praksis med å arrangere en forskercamp for unge forskere i samarbeid med en rekke institusjoner. Miljøprosjekt Ljanselva har lovet å bidra på samme måten som tidligere. Les mer!

Forskerrapport fra elevene ved Kastellet skole - les den her.

Forskercamp uke 12 - 2009

Oslo Elveforum deltok sammen med Ungt Entreprenørskap, Lambertseter vgs., Kastellet gs. Vann- og avløpsetaten m.fl. I alt 27 lag sammensatt av fra tre til åtte elever konkurrerte om å bli beste forskningslag. To lag fra hver av skolene gikk helt til topps i konkurransen.
Sett fra et ”vanndetektivperskpetiv” merket vi oss særlig oppgaven ”Forurensning av Myrerbekken”. Den nådde opp til finalen blant ni andre lag. Cecilie Prestrud ved Kastellet skole sto for presentasjonen av oppgaven.
Gruppen påviste at det rene vannet fra Myrerbekken ble ganske sterkt forurenset av oppløste ioner når den passerte Åsland pukkverk og spesielt når den mottok vann fra Åsland snødeponi. Interesserte vil nok kunne få tilgang til oppgaven ved å vende seg til Kastellet skole.

Vannmåling i Gjersrudvassdraget

 

Gjersrudvassdraget som fører mye vann til Ljanselva, er omgitt av en rekke potensielle forurensningskilder som det kan være nyttig å observere. Det er Europaveien, Ljabruveien/Enebakkveien, Åsland pukkverk, Åsland snødeponi, Klemetsrud forbrennignsanlegg og Grønmo miljøstasjon. Vi utfordrer skolen i distriktet til å holde øye med vannkvaliteten i hovedbekken og sidebekkene.

Liste over aktuelle målepunkter - Gjersrudvassdraget skoleprosjekt

Følgende måles med angivelse av tidspunkt: Foruten ledningsevne (konduktivitet), måles surhetsgrad/pH, temperatur, oksygeninnhold og  kanskje også turbiditet/gjennomskinnelighet/klarhet.

 

Grønmobekken

 1. Langbråtbekken, kulverten på nordsiden av veien et par hundre meter ovenfor turparkeringsplassen ved Grønmo.
 2. Ved broen/røret i  Gønmoveien  øst for Se-Opp.

Stensrudbekken

 1. Ved utløpet av Stensrudtjern
 2. Umiddelbart nedstrøms saga i Maurtueveien

Myrerbekken

 1. Myrertjern nord-vest
 2. Umiddelbart nedstrøms Åsland pukkverk
 3. Umiddelbart oppstrøms samløpet med Stensrudbekken
 4. Nedstrøms samløpet med Stensrudbekken

Brennabekken/Sørlibekken

 1. Brennabekken umiddelbart oppstøms samløpet med Sørlibekken
 2. Sørlibekken umiddelbart oppstrøms samløpet med Brennabekken
 3. Brennabrekken umiddelbart nedstrøms samløpet med Sørlibekken

Gjersrudbekken

 1. Under Motorveibroen for E6/E18
 2. Umiddelbart oppstrøms møte med Bjørndalbekken
 3. Umiddelbart nedstrøms møte med Bjørndalbekken
 4. Ved Bjørnerudveien
 5. Umiddelbart oppstøms samløpet med Ljanselva

Ljanselva

 1. Umiddelbart oppstrøms samløpet med Gjersrudbekken
 2. Nedstrøms samløpet med Gjersrudbekken nedenfor steinhvelvbroen

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack