"Hvorfor skulle vi ikke elske ei elv?"

Jon Bjartnes, Leve som elver

Oslo Elveforum

Oslo Elveforum

"Elvene skapte Norge. Sammen med isbreene har de formet landskapet og er nå selve livsnervene i det. Vassdragene er ryggraden i landskapsbildet; de binder sammen de ulike elementer på sin vei fra fjell til fjord – de gir opplevelsesverdi og har vært den helt sentrale lokaliseringsfaktor – "logikken i landskapet". Vassdragene formidler økologi, kultur og historisk utvikling i en syntese som er helt enestående. Oslo Elveforum arbeider for å ta vare på den viktige kultur- og miljøfaktoren som elvene representerer".

Søk på siden

Bilder fra Oslos elver

al-16_groruddammen.jpg

Byen med de ti elver

At Oslo har så mange som ti elver er ikke kjent for alle. På disse sidene finner du en beskrivelse av alle elvene og lenker til elvene som har egne nettsider. Bli med på en spennende oppdagelsesferd!
Startside
Oslo Elveforum
NY hjemmeside PDF Skriv ut E-post
onsdag 27. november 2024 08:38

Vi jobber nå med NY hjemmeside. Du finner den foreløpig på osloelveforum.org. Det er den som nå oppdateres og vil senere finnes på osloelveforum.no.

 
Oppdateringer PDF Skriv ut E-post
mandag 01. januar 2024 11:11

Denne hjemmesiden oppdateres ikke - benytt osloelveforum.org inntil videre.

 
Byen med de ti elver PDF Skriv ut E-post
mandag 01. januar 2024 11:10

At Oslo har så mange som ti elver er ikke kjent for alle.

Les mer …
 
Jubelbok om Oslos ti elver PDF Skriv ut E-post
mandag 01. januar 2024 10:10


BLÅGRØNN HOVEDSTAD – Jubel og gråt for Oslos elver.

Boken for Oslofolk og andre med interesse for naturen. Hva er skjedd med Oslos elver og bekker i de senere år? Flott gavebok til salgs for bare kr. 100.-

- Nytt liv for Oslos elver, bekker, vann, dammer og våtmarker.

Les mer …
 
AHA til Bjørvika PDF Skriv ut E-post
mandag 01. januar 2024 10:08

Det helt store byplangrep som forventes av hovedstaden i vann-, elve- og bekkelandet Norge, har Oslo Elveforum uttrykt gjennom slagordet AHA til Bjørvika. Dette innebærer målet om å åpne Alnaelva, Hovinbekken og Akerselva i selvfall til sjøen.

 
Oppnådde resultater PDF Skriv ut E-post
mandag 01. januar 2024 09:09

Oversikt over oppnådde resultater (og fremtidsønsker) for de 10 elvene finner du her.

________________________________________________________________

Videre nedover denne siden finner du endel artikler - de nyeste først/øverst. Nye og eldre artikler finnes også på de enkelte sidene - velg oppe til venstre. SØK øverst til høyre.

 
Ørret-utsettelse PDF Skriv ut E-post
onsdag 10. mai 2017 14:19

11. mai 2017 settes nye 25.000 ørretymgel ut. I 2015 ble det også satt ut 25.000 i Ljanselva og Gjersrudbekken.

 
Middelalderparken PDF Skriv ut E-post
søndag 13. november 2016 09:09

Middelalder-Oslo 2-2016 om Landskapsplan for parken og middelalderbyen.

I 2015 om Alnaelven tilbake til Middelalderparken - se her.

 
Fiske forbudt PDF Skriv ut E-post
lørdag 27. august 2016 07:49

 

 
Vassdragsforvaltning PDF Skriv ut E-post
tirsdag 01. mars 2016 11:39

Vassdragsseminar "Vassdragsforvaltning og lokal medvirkning" ble avholdt onsdag 27. april 2016 hos CIENS, Forskningsparken på Blindern. Seminaret varr et fellesprosjekt arrangert av Bærum Elveforum, Oslo Elveforum og Lysakervassdragets Venner. Program finner du her og foredraget med bilder finnes her!

 
Det glemte byrom PDF Skriv ut E-post
mandag 16. november 2015 12:35

Are Eriksens "Framtidsverksted for Akerselva Miljøpark" finner du her.

 
"Levende vassdrag" PDF Skriv ut E-post
mandag 02. februar 2015 16:15

Levende Vassdrag - hjemmeside - her finner du mye interessant - Feltundersøkelse, Undervisning, Skolekonkurranse, Lærerkurs, Elveadopsjon og rapporter.

Les mer …
 
Uttalelser/Frysja-merknad PDF Skriv ut E-post
mandag 02. februar 2015 14:38

Merknadsbrev m/kartvedlegg fra Miljøforeningen Akerselvas Venner til Veiledende plan for offentlig rom (VPOR) for Frysja.

 
Oppsal skole adopterer deler av Østensjøvannet PDF Skriv ut E-post
lørdag 20. desember 2014 21:41

Se på Østensjøvannets sider - her!

 
Kommuneplan PDF Skriv ut E-post
torsdag 13. februar 2014 20:43

Oslo mot 2030. "Smart, trygg og grønn" - her er mye interessant - se f.eks. på punkt 10 i listen over dokument og vedlegg:  Blågrønn struktur i byggesonen

 
Oksygenmåler til disposisjon PDF Skriv ut E-post
lørdag 16. mars 2013 08:28

Vi har fått låne en oksygenmåler som kan benyttes av bl.a. vanndetektivene. Les mer under Undervisning.

 
Øyeren-bok PDF Skriv ut E-post
fredag 16. november 2012 08:34

Ny bok om Øyeren og elvene - se her.

 
Akerselva - Godt nytt! PDF Skriv ut E-post
torsdag 15. mars 2012 10:49

Tre arbeidsgrupper er tilsatt for å  sikre vannkvalitet og biomangfold - les mer.

 
Forsker på gjemt bekk PDF Skriv ut E-post
torsdag 15. desember 2011 17:22

Lambertseterbekken - gjemt - men ikke glemt?

Les mer …
 
Turvei D15 PDF Skriv ut E-post
fredag 07. oktober 2011 07:42

Del av tverrforbindelsen mellom Lindeberg og Rødtvet og Groruddalen på turvei D15, ble åpnet ved Veitvetbekken 20. sept. 2011

Les mer …
 
Lysaker-vassdragsprisen PDF Skriv ut E-post
fredag 08. april 2011 10:27

Torsdag 7. april - Lysakervassdragsprisen med jubel og fest i Oslo Rådhus - se presentasjon, rapport og bilder.

Les mer …
 
Kretsløpstenkning og planlegging PDF Skriv ut E-post
torsdag 09. september 2010 07:11

Landskapsarkitekt Elin T. Sørensen, PBEs miljøteam, hadde en veldig interessant presentasjon om vassdrag, vann og byutvikling på Oslo Elveforums høstmøte 7. september i Forskningsparken. Manus finner du her.

 
Adopsjonsbrev - åpent brev PDF Skriv ut E-post
torsdag 10. september 2009 08:38

Her er brevet til "alle": Blågrønn hovedstadsaksjon - "lokalt eierskap".

 
Blå Liste PDF Skriv ut E-post
mandag 03. april 2017 18:13

Lenke til Blå Liste, kartet over historiske elver og bekker i Oslo. Det som er markert i rødt er ikke-synlige bekker/elver. Oslo kommunes politikk er å få gjenåpnet så mange vannløp som mulig. Det støtter Oslo Elveforum helhjertet!

 
Hauketo Park PDF Skriv ut E-post
tirsdag 20. september 2016 19:51

Mens utbyggere planlegger større bebyggelse ved broen ved Hauketo har MiLja laget forslag om park og turvei - se her.

 
Rusken 40 år PDF Skriv ut E-post
tirsdag 10. mai 2016 19:41

Oslo Elveforum var på stand på Karl Johan 30. april og presenterte

 
OE hedrer Sigurd Tønsberg PDF Skriv ut E-post
lørdag 05. desember 2015 16:07

I høstmørket 1.12. møtte minst 20 personer for å hedre Sigurd Tønsbergs frivillig innsats gjennom mange år for nærmiljøet og Oslos elver og bekker. Marienlyst Vel og Oslo Elveforum tilegnet Sigurd en benk med inskripsjon. Trine Johnsen holdt tale (se den her) og Unni Eriksen fra Frognerelvens Venner fortalte om Sigurds flotte innsats. Kaja Irgens og Siri Haavi fra Marienlyst Vel fremhevet Sigurds gode samarbeid om nærmiljøet, de serverte pepperkaker og gløgg og fikk barnekoret fra Marienlyst skole til å komme og synge to fine sanger til Sigurds ære!

 
Sparebankstiftelsen PDF Skriv ut E-post
fredag 05. juni 2015 11:42

Oslo Elveforum ved Ida Fossum Tønnessen og Trine Johnsen mottok med jubel da Sparebankstiftelsen DNB arrangerte gavefrokost 5. juni, kr. 25.000 for heftet om Mærradalsbekken og kr. 200.000 til formidlingsopplegget www.levendevassdrag.no.

Slike gaver har stor betydning for å løfte det frivillige arbeidet som gjøres for Oslos elver og bekker. Vi er svært takknemlige!

 
Bærum Elveforum PDF Skriv ut E-post
mandag 02. februar 2015 14:51

har fine hjemmesider!

 
Høringsuttalelser PDF Skriv ut E-post
mandag 02. februar 2015 10:38

Vi sender stadig høringsuttalelser ifm. vannmiljøet i Oslo-regionen. Se under Høringsuttalelser.

 
Naturkart PDF Skriv ut E-post
mandag 01. september 2014 09:34

Hoffselven har får sitt naturkart - se her!

 
Overvannstrategi PDF Skriv ut E-post
søndag 09. februar 2014 16:21

Et enstemmig Bystyre har vedtatt strategien for overvannshåndtering for Oslo kommune. Vann- og avløpsetaten har fått i oppgave å være kommunens sektormyndighet for overvann - les mer her

 
Om kloakklekkasjer og overvann PDF Skriv ut E-post
onsdag 21. november 2012 07:17

Dette kan vel hende i vår elv også? Se her!

 
Skui skole adopterer Isi-elva PDF Skriv ut E-post
torsdag 24. mai 2012 06:55

Se tekst og bilder her. Les og se video i Budstikka.

 
"Lysegul liste" PDF Skriv ut E-post
fredag 16. desember 2011 14:48

verneverdige objekter langs vassdragene.

Les mer …
 
Fisk i elvene? PDF Skriv ut E-post
tirsdag 13. desember 2011 13:29

Til alle dere som spør om det fins fisk i Oslo-elvene kan vi her vise noen artige filmer. De er laget av Lars&Lars, eller Lars Lenth og Lars Nilssen, som er to kjente profiler i sportsfiskermiljøet. De fisker midt i Oslo by i Akerselva ved Blå, i øvre del av Hovinbekken sammen med barn, og i Oslos underverden i Alna-kanalen dypt under Ekebergrestauranten! God fornøyelse - velg elv ovenfor; via VG-tv.

 
Vanndetektivene: Forskningsoppdrag PDF Skriv ut E-post
tirsdag 24. mai 2011 09:25

Skal klassen ha undervisning i friluft og ønsker tips til oppgaver dere kan gjøre?

Les mer …
 
Miljøjournalisten PDF Skriv ut E-post
onsdag 09. mars 2011 14:41

Miljøjournalistene er et engasjerende og tverrfaglig undervisningsopplegg utviklet av Miljøstatus i Norge, Avis i skolen og Naturfagsenteret. Miljøjournalistene lar elevene drive med undersøkende journalistikk for å finne ut mer om miljøet i sin egen kommune. Elevene setter miljø på dagsorden – se film og les mer om arrangementet på nettsiden Miljøstatus.

 
Første klagesak i OEs historie PDF Skriv ut E-post
mandag 26. april 2010 19:59

Oslo Elveforum har den 26. april 2010  sendt sin første klage

Les mer …
 
Elvelangs-boken PDF Skriv ut E-post
onsdag 29. oktober 2008 15:43
Boka Elvelangs er en Turguide til elvene i Oslo
Les mer …
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack